Medgrundarna till spraca.se väljer med detta forum att skapa utrymme för konstruktiv och medmänsklig kommunikation.

Här vill vi se kunskap och erfarenhet i form av berättelser och samtal om allt som ryms under den tid vi har på oss att göra avtryck i denna värld.

Tillsammans planterar vi små frön av framtidstro och ser till att de växer och blir starka.