Undantag

En svårfunnen kvinna

Det är 1859 när Emilia föds i en liten by i Bohuslän. Antalet syskon är lite oklart, hon tycks ha haft minst fyra. Pappa Herman…