Sociala forum

Det är dags nu att vi väljare blir de vuxna i rummet!

Otaliga är de gånger många av oss användare av sociala forum hittar anledningar till att visa upp eller berätta för omvärlden hur flertalet, i våra ögon,…

Den fördummande processen på sociala medier måste få ett slut!

Sen en längre tid tillbaka har jag noterat hur flertalet sociala medier helt tappat greppet över kommentarsfält efter kommentarsfält. Oavsett vad som diskuteras. Det finns i…