Samhällsbygge

När ska vi börja tänka sju generationer framåt?

Många urbefolkningar har som tradition att inför varje beslut ta hänsyn till hur besluten de tar påverkar framtida generationer. Att allt ska vara en tanke…