Politiker

Det är dags nu att vi väljare blir de vuxna i rummet!

Otaliga är de gånger många av oss användare av sociala forum hittar anledningar till att visa upp eller berätta för omvärlden hur flertalet, i våra ögon,…