Maktbegär

Sanktionerad terrorism

Det sägs att den iranska befälhavaren Soleimani beordrade avrättningen av motståndare utanför sitt eget land och därför avrättades han i Irak på order av Trump….