Kreativitet

Jag skriver igen

I många år, två – tre decennier, har jag valt att huka, gömma mig. Att inte dela med mig av min verklighet. Att inte synas….