Islam

Jesus som människa

Jag är född och uppväxt i en troende muslimsk familj. Mina föräldrar besökte moskéer vid religiösa högtider och levde i enlighet med Islams föreskrifter. Deras…