Historia

Jonas Ryttare

Det är inte mycket jag vet om farmor Esters släkt. Hennes föräldrar, Pontus och Augusta, är torpare under Koberg. Pontus gör dagsverken där några gånger…