Etnicitet

Ruttet salt

På andra sidan av en smal väg där jag bor finns det en liten parkering som ibland blir svår att ta sig ut ur p.g.a….