Trollkonton – En epidemi som behöver isoleras.

Under flera år följde jag mer ingående de extrema rörelserna på nätet. En nyfikenhet som startade med IS framfart. En framfart som alltför sent togs på allvar av de forum som just dessa element utnyttjade till att sprida sina vidrigheter. Något som åtgärdades först då forumen själva insåg att man blivit en del av det maskineri som utförde några av de grymmaste massakrer världen skådat.

Idag ser vi istället en ny framväxande rörelse som i mångt och mycket påminner om och beter sig som sekten IS gjorde i begynnelsen. Denna gång i form av de högerradikala. En rörelse som i likhet med de extremistiska islamisterna lagt stor vikt vid att skapa trollkonton i mängder. Konton som har till uppgift att sprida hot, hat, desinformation och en propaganda med andemeningen att man är det enda alternativet mot den fiende som står för dörren. En fiende man blåst upp genom att spela på människors rädsla. I IS fall var det västvärlden som utmålades som det stora hotet och i de högerradikalas fall handlar det om invandring och inte minst muslimer i stort som utsetts till syndabockar.

Mittemellan står de som inte är så snabba i dömandet och som faktiskt ser och förstår att båda dessa rörelser i grund och botten är det absolut största hotet mot vår demokrati. De som med alla medel vill gripa makten för sina sjuka syften. Så vad göra?

Till att börja med handlar det om att strypa tillgången till dessa elements utrymme. Att inte ge dom något syre överhuvudtaget. För hur det än är så är även negativ uppmärksamhet bra reklam för just deras kamp. Något vi som står på demokratins sida tyvärr bidrar med genom att hänga ut deras unkna budskap och trollkonton till allmän beskådan. Med den effekten att det i sin tur väcker farhågor och rädslor hos många för vad som i värsta fall väntar. Vi blir med andra ord deras nyttiga idioter.

Att gå i clinch med eller försöka diskutera med de vars mål är att så split är således, enligt min åsikt, bortkastad tid. Lägg då hellre de timmar som krävs för att blocka alla de tusen- och åter tusentals konton som härjar. Men var också beredd på att blocka lika många om och om igen då de startar nya i tid och otid. Ett annat alternativ är att låta dom yla utan respons då även ett tyst bemötande är ett bra sätt att strypa syretillförseln. Det största bekymret med den typen av agerande är dock att de kommer att synas i flödet. Något som i värsta fall tär på tålamodet förr eller senare och slutar med att man återgår till samma onda spiral. Man går till motangrepp och sen är det igång igen. En meningslös kamp där den enda vinnaren är de som fick dig dit de ville.

Väntar du däremot på en reaktion liknande den jag beskrev i fallet med IS lär du få vänta. Att tro att de forum som lever på att visa upp mängden konton för annonsörer och aktieägare skulle göra något i detta läget är att hoppas för mycket. De lär inte agera förrän en liknande situation uppstår där de högerradikala tar till vapen eller sprider filmer med våldsammare innehåll som IS en gång gjorde. Något vi innerligt får hoppas aldrig sker.

Men då gäller det också att företrädare för vissa av våra riksdagspartier slutar rida på denna våg av radikalisering och även själva slutar upp med att använda sig av botar och troll för att frisera sin popularitet. Men det är en annan historia. I nuläget är det viktigare för var och en att bestämma sig för vilken roll man vill spela i denna epidemi. Den som sprider viruset eller den som isolerar det.

  • Högerradikala
  • Trollkonton

Laddar kommentarer...