Skolan fortsätter diskriminera barn med NPF-diagnoser!

Vi måste grunda våra beslut utifrån BUP`s expertis samt båda vårdnadshavarnas syn

Så löd delar av ett mejl från Gula Skolan i Fristad, i Borås kommun, till en mamma med ett barn med autism. Detta angående en situation som sedan 1,5 år tillbaka eskalerat och där dottern ifråga uppvisat och uttryckt ett allt sämre mående på grund av skolan. Något som lett till att hon redan vid elva års ålder blivit diagnosticerad med magkatarr samt en sjukskrivning utfärdad av en överläkare på Barn och Ungdomspsykiatrin, BUP, på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Att sjukskrivningen la vikt vid att barnet självt, efter ork och energi, skulle avgöra närvaron i skolan togs det ingen hänsyn till från administrationens håll vid ett möte som hölls under gårdagen. Då mamman än en gång framförde en önskan om att dottern, tillfälligt, skulle få gå till tolv fyra dagar i veckan med lediga onsdagar blev det blankt nej. Istället hävdade skolan att fem dagar i veckan var viktiga för kontinuiteten likväl som att hon inte får missa viktiga ämnen. Dock ska pauser ges och vissa stökiga lektioner som slöjd och musik eventuellt tas bort. Något motsägelsefullt då man ju sagt sig grunda sina beslut i BUP´s expertis.

I sjukintyget konstaterades även en psykisk försämring i barnets mående relaterat till skolsituationen vilket man under hela denna tid från skolan sagt sig inte se. Trots att det i sin tur lett till en skenande frånvaro. Under mötet nämnde även den på Skype medverkande psykologen från BUP att det är typiskt flickor med autism att hålla inne med sina känslor. Något mamman påpekat åtskilliga gånger men utan respons. Att dottern rasat ihop fullständigt vid hemkomst efter fulla dagar och ibland uttryckt en vilja att dö tycktes inte heller vara skäl nog att ens göra ett försök med mammans förslag.

Mamman, som skrivit ett gripande inlägg på spraca om denna situation https://spraca.se/samhallsdebatt/skolans-sanning/, har länge kämpat och gjort allt som stått i hennes makt för att förändra denna negativa trend. Detta då hon vet hur viktig skolan är likväl som den sociala samvaron med andra barn.

Man kan tycka att man från skolans håll borde vara mer flexibla och lyhörda då föräldrar oftast är experter på sina egna barn. Dessvärre vittnar otaliga föräldrar till barn med NPF-diagnoser om liknande och även sämre bemötande än i detta fall. Men kanske finns det ändå hopp för framtiden.

Vid en dom som föll i Tingsrätten i Malmö den 28 november tilldömdes nämligen en flicka, i en snarlik situation som ovan, 20 000 kr i diskrimineringsersättning. Något Malmö kommun tvingas betala då åtgärder satts in för sent. Mer om det fallet här 👇

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ny-dom-seger-elever-i-behov-av-sarskilt-stod-30483?fbclid=IwAR39NoqtljFODjWvxKrB74t–eOvTkrUbih6XOUW-eXhr_8vwNRw_nejgn0

Den situation mamman och dottern i detta fall nu befinner sig i är oerhört påfrestande. En resa som tycks långt ifrån över då det, sex timmar efter det avslutade mötet på skolan, igår kom ett samtal från Socialtjänsten. Skolan hade två och en halv vecka tidigare gjort en orosanmälan. Trots att man sagt att något sådant inte var aktuellt. Hade man förvarnat eller förklarat för mamman att man ändrat sina planer kanske dottern sluppit ännu en tyngd på sina elvaåriga axlar. Istället satt hon bredvid då mamman svarade i telefonen och hann tyvärr höra från vem samtalet kom.

Frågan är; Hur tröstar man ett barn som med tårar i ögonen och ett större ångestpåslag än någonsin säger, Mamma, kommer dom och tar mig nu? 

Laddar kommentarer...