SD – Det förutsägbara enfrågepartiet!

I följande debattinlägg https://www.svd.se/ga-till-botten-med-vilka-som-ar-i-sverige på Svenska Dagbladet fortsätter artikelförfattarna och Sverigedemokraterna, Oscar Sjöstedt och Eric Westroth, i gamla vanliga spår. Man sätter likhetstecken mellan invandring och försämringar för svenska medborgare.

Att 300 miljarder strömmat ut i felaktigt utbetalda ersättningar från välfärdssystemen sedan 2005 är utan tvekan allvarligt och ett problem som måste åtgärdas. Men att linda in texten så att läsarna ska få en känsla av att det enkom handlar om invandring eller “slapphänt migrationspolitik” är bara ännu ett sätt att skapa motsättningar. Man vet mycket väl att fusket även innefattar en stor portion etniska svenskar.

Det är uppenbart att man från SD:s sida noga väljer sina mål att rikta missnöje mot. Inte minst då man sällan eller aldrig tar upp det faktum att skatteflykt under samma tidsperiod stått för det dubbla och sannolikt mer. Pengar som även de hade gjort större nytta i de välfärdssystem man säger sig värna om. Men så är det också svårare att koppla just denna flykt till invandringen. Därav ett bristande intresse i den frågan och därmed också uteblivna krav på åtgärder.

Inte heller hör det till vanligheterna att man från partiets sida berör det faktum att den psykiska ohälsan sedan 2005 tros ha kostat samhället minst tre gånger så mycket. Lågt räknat. För att inte tala om 20 000 förlorade liv.

Varför man inte heller kräver mer åtgärder eller lika ihärdigt påpekar systemfel eller brister i fallet med den psykiska ohälsan har för övrigt samma svar som i frågan med skatteflykt. Det finns ingen tydlig syndabock. Inte som passar agendan för ett parti som har svårt att tas på allvar som något annat än ett förutsägbart enfrågeparti.

Frågan är vilka som i en eventuell framtid kommer att bli nästa syndabock då populistiska krafter alltid kräver offer?

Laddar kommentarer...