Ordets makt

Ordets makt

Det är ord som till stor grad definierar och ger en identitet. Ett litet barns verklighet byggs upp av ord. Orden repeteras och får så småningom ett värde. Efter hand vävs värderingar och känslor in i orden. Av orden byggs begrepp, som i sin är tur är byggstenar för ett samhälles identitet och kultur.

Därför är det allvarligt när en grupp ifrågasätter värdet i våra grundläggande begrepp. Deras upprepade ifrågasättande av grunden för vår demokrati ska vi ta på allvar. För om orden ges en annan validitet sker en liten, liten glidning av hur vi ser på varandra. För varje glidning närmar vi oss ett jordskred som vi inte kan hejda.

Därför tänker jag fortsätta att upprepa om och om igen:

Alla människor är lika mycket värda.

Laddar kommentarer...