När Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kom till Svenljunga

Det är inte ofta man får möjligheten att komma nära eller lyssna till en svensk partiledare i inbjudande lokaler och med en stämning som ger mersmak. Igår gavs mig den möjligheten då Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt besökte Svenljunga och Sjuhäradsbygdens yngsta vänsterpartistiska förening. Eller ska vi säga återuppståndna då det är cirka 17 år sedan partiet senast hade en verksam förening i orten. En förening som alltså gjorde comeback år 2018.

Som en i gänget klev Jonas Sjöstedt in i foajén till Svenljunga Kulturhus & Teaterbiograf och samtalade obesvärat med flertalet av besökarna, innan det var dags för talet. Ett tal som hölls inför en dubbelt så stor skara åhörare än vad som, enligt uppgift, var väntat. Kanske ändå inte helt överraskande med tanke på den senaste tidens uppgång i opinionssiffrorna och definitivt inte oväntat då Jonas Sjöstedt har en mycket tilltalande personlighet. Faktum är att jag stundtals föll in i känslan av att jag satt och lyssnade till en god väns vettiga argumentation i vardagsrummet.

Vad som förvånade eller snarare gladde var att talet som hölls var så fullt av hopp och en tro på bättre tider. Till skillnad då mot de tongångar som annars brukar ljuda från partiledare med en mer alarmistisk kollapsretorik. Att vi har utmaningar framför oss stack han definitivt inte under stol med. Men med en presentation av, enligt Sjöstedt, fullt finansierade tankar och idéer ur vänsterpartiets lagda budgetförslag var det svårt att känna annat än tillförsikt. Ja, förutom då att Vänsterpartiet behöver ett än större folkligt stöd för att dessa idéer ska kunna bli verklighet.

Något som i sig inte borde vara någon omöjlighet då han talade om självklara saker som större satsningar på klimatet, jämlikhet, skola, vård och omsorg för att nämna några punkter. Punkter som ofta berörs på sociala medier och i samtal ute bland folk men då i negativa ordalag på grund av dagens nedskärningar och försämringar. Att dessa av Vänsterpartiet föreslagna satsningars finansiering bland annat innehöll ett borttagande av vinstuttag ur välfärden är ju även det något majoriteten av oss väljare ställer oss bakom. Vilket även i många fall gäller det numera omdiskuterade borttagandet av värnskatten som Vänsterpartiet är emot.

Vad som även berördes och som jag själv vid ett flertal tillfällen uppmanat till är att det folkliga missnöjet nu har lett till spontana och också organiserade demonstrationer mot nedskärningar i välfärden. Ett måste för att på allvar visa att det är nog nu.

Det fanns mycket som sas men som inte får plats här då det jag tog med mig och som jag tycker var oerhört viktigt var att han nämnde att det är tillsammans vi löser problem. Inte tvärtom. Ingen av oss tjänar på ett splittrat samhälle med större och större klyftor. Ingen av oss tjänar på att, som i vissa läger, leta efter eller utse syndabockar istället för att hitta lösningar. Lösningar som sällan eller aldrig diskuteras på ett konstruktivt sätt.

För min egen del var detta möte precis den vitamininjektion jag behövde för att fylla på det hopp jag ännu bär men som fördunklats av det mörka täcke alltför många alltför länge försökt lägga över oss. Ett täcke som, inte minst på sociala medier, även inneburit att samtalsklimatet blivit alltmer syrefattigt. Med dessa ord avslutar jag detta inlägg med att säga att det var oerhört befriande att höra en partiledare fylld av visioner och en positivitet som smittade av sig.

Laddar kommentarer...