När SD ställde sig bakom regeringens förslag

I dagarna har utspelet att SD ställt sig bakom regeringens förslag om mer pengar till det kommunala utjämningssystemet mötts av både misstänksamhet och förvåning samt flitigt diskuterats i olika trådar på sociala forum. Men finns det en förklaring till varför denna fråga var så viktig för partiet då inte mycket verkar falla dem i smaken i övrigt när det kommer till regeringens förslag? I ett försök att komma svaret närmre undersökte jag hur det såg ut i SD:s starkaste fäste Skåne och de tjugo av trettiotre kommuner där partiet blev störst vid valet 2018. En intressant iakttagelse som såg ut på följande vis.

Medeltalet för antalet högutbildade låg i dessa kommuner vid årsskiftet på 17,3% jämfört med det svenska rikssnittet 27,6 där Höörs kommun i detta fallet låg högst med sina 26,3% och Bjuvs kommun lägst med 10,6. Antalet bidragsförsörjda låg i snitt 2,5% högre än medeltalet i landet och andelen förtidspensionärer 1,5% över rikssnittet. I de båda fallen hamnade Perstorp högst vad det gäller andelen bidragsförsörjda med siffran 21,4% och Svedala kommun lägst med 10% jämfört med landets medeltal på 13,3%. Siffran för förtidspensionärer var lägst i Skurups kommun med 5% medan Perstorp än en gång toppade även här med 8,6% jämfört med rikssnittet 4,7%.

I övrigt hade man i dessa tjugo kommuner en medelålder som låg på 42,4 år. Något högre än det svenska snittet som 2018 låg på 41,2. Ett medel som hade ett spann mellan Svedala och Åstorps 39,5 år kontra Tomelilla och Örkelljungas 43,9. Den så kallade förvärvsfrekvensen, som står för den andel mellan 20-64 år som någon gång förvärvsarbetat under året, låg i snitt på 77,9%. Att jämföras med det svenska rikssnittet 79,1. Där låg återigen Svedala bäst till med 84,6% samtidigt som Perstorp, än en gång, hamnade på minus med en förvärvsfrekvens på 70,7.

Går man vidare till arbetslöshetssiffrorna i snitt hos dessa tjugo kommuner låg medeltalet på 8,2% vs rikssnittet 7,0. Där seglade kommunen Östra Göinge, med en folkmängd på 14 915 personer, upp i topp med hela 13,5%. Något som måste kännas botten trots denna förstaplacering. I botten, eller ska vi kalla det toppen, hamnade istället Svedala kommun, igen, med en arbetslöshet som låg hela 2,1% under det svenska rikssnittet. En till synes ganska välmående kommun med bara 4,9% arbetslöshet i det avseendet. Något som alltså även visade sig i förvärvsfrekvensen som nämndes tidigare.

Men, för att då återgå till det första inslaget och det utjämningssystem som nu alltså SD har ställt sig bakom. Där visar det sig att snittet för de generella statsbidrag och utjämning till kommuner dividerat med antal invånare som staten utdelat till dessa tjugo skånska kommuner passerades med råge. Jämför man det svenska rikssnittet som ligger på 9366 kronor så hamnar medeltalet i de undersökta kommunerna på hela 14 947 kronor, där Perstorp återigen sticker ut med 20 510 kronor medan Svedala faktiskt ligger under rikssnittet med sina 8842 kronor.

Huruvida dessa redovisade siffror ger några svar på tal eller förklaringar till de frågor som ställts överlåter jag till dig som läsare att avgöra då det självklart finns många aspekter i detta. Logga gärna in och diskutera, vrid och vänd på statistiken eller kom med mer ingående information, om du har något att tillägga, då jag finner det både intressant och viktigt att följa upp hur det ser ut eller varför vissa partier får större genomslagskraft.

Laddar kommentarer...