Möte med Kvinnojouren och Relationsvåldsenheten

Igår befann sig Kvinnojouren och Relationsvåldsenheten i Borås Kulturhus för information och samtal med anledning av Internationella dagen mot våld mot kvinnor. En nog så viktig dag att uppmärksamma det som borde uppmärksammas varje dag.

Under ett samtal med en av Kvinnojouren i Borås volontärer, Camilla Eriksson, nämnde hon det faktum att det inte är någon lätt utmaning att komma tillrätta med just kvinnovåldet. Inte minst då det spänner över flera generationer och att invanda mönster eller uppväxtförhållanden är svåra att bryta eller komma tillrätta med.

Den äldre generationen har sin bakgrund med sig och den nästkommande har ofta vuxit upp med den äldre generationens ofta förlegade syn på bland annat jämlikhet. Att det bland flertalet män ses som ett hot och en rubbad maktbalans att kvinnor tar för sig mer stack hon inte under stol med. Hennes förhoppning låg istället till de yngre generationerna och att de som vuxit upp med en mer naturlig inställning till jämställdhet i framtiden borde kunna komma lite längre än vi gjort så här långt.

Att få en liten inblick i det arbete och engagemang dessa eldsjälar lägger ner för de kvinnor som försöker ta sig ur destruktiva förhållanden var ändå upplyftande, det mörka innehållet till trots. För utan det frivilligarbete många kvinnor i vårt avlånga land erbjuder hade det nog sett än mörkare ut.

I den verksamhetsberättelse man erbjöd besökarna så talar just den sitt tydliga språk. Från att ha varit ett tjugotal entusiaster från början i Kvinnojourens förening i Borås har man nu vuxit till 115 medlemmar och ett antal aktiva volontärer. En partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars verksamhet erbjuder allt från skyddat boende, stöd och krisbehandling. För att bara nämna några få punkter.

Samtalet med Inger Lindberg på Relationsvåldsenheten gav även det en upplysande inblick i vad som händer i och kring just deras verksamhet. En verksamhet som till skillnad från Kvinnojouren är knuten till kommunen och vars kontakter med utsatta kvinnor ofta inleds via polisens försorg. Men Inger Lindberg nämnde även att det förekommer att kontakter knyts direkt med dem. Något som i de fallen oftast handlar om kvinnor med invandrarbakgrund utan nätverk.

Vill du bli stödmedlem hos Kvinnojouren i Borås kan du sätta in en årsavgift på hundra kronor via bankgironummer 5335-0252 och genom att märka inbetalningen med namn, adress och eventuellt telefonnummer. Vill du bli volontär kan du mejla info@kjboras.se eller höra av dig per telefon på 010-45 50 365. Bor du någon annanstans kan du utan vidare via Google hitta och stödja någon annan förening eller kvinnojour i ditt eget område.

För att komma i kontakt med Relationsvåldsenheten i Borås kan du som utsatt kvinna ringa 033-35 31 31. Den mer rikstäckande Kvinnofridslinjen når du på 020-50 50 50 eller via webben www.kvinnofridslinjen.se.

Jag kan inte nog betona hur viktig denna fråga är och hur extremt värdefullt det är för alla utsatta att känna stöd. Varför jag anser att vi behöver prata än mer om detta. Män som kvinnor. Men framförallt behöver vi hitta vägar att ta kvinnors larm på allvar. Innan det är för sent.

Har du själv upplevelser eller tankar som du vill dela med dig, gå med i spraca.se och skicka in dina reflektioner via info@spraca.se så ser vi till att du får göra din röst hörd.

Laddar kommentarer...