Hur mår Sölvesborg egentligen?

Att SD-styrda Sölvesborg blivit mer än omtalat på sistone har knappast undgått någon. Inte minst då man nu utmanar svensk lag genom att inte vilja ta emot nyanlända. Detta från en kommun som år 2018 tog emot 3000 kronor mer per person i stats- och utjämningsbidrag än medeltalet för övriga Sverige. Huruvida den 2,3% högre andelen bidragsförsörjda mellan 20-64 år spelar in i det fallet vet jag inte. Dock visar just den siffran på en nedåtgående trend sedan 2017, precis som för Sverige överlag.

Nu är ju inte Sölvesborg någon större kommun med sina 17 468 invånare men det är ändå intressant att andelen högutbildade låg hela 10,2% under rikssnittet. Detta trots en 3,6% högre medelålder. Kanske är det just det som avspeglade sig då bara 74 av 100 elever uppnådde behörighet till gymnasieskolan 2018 jämfört med 84 av 100 om man ser till landet som helhet. Siffror man kan hitta i Sölvesborgs årsredovisning för år 2018. Alla nyckeltal, förutom det senast nämnda fallet med gymnasiet, kan du för övrigt se här; https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Blekinge-lan/Solvesborg/?var=24962

Utan att dra alltför stora växlar, då orsakerna kring varför det ser ut som det gör kan vara många, så visade det sig år 2016 att personer med annat födelseland i Sölvesborgs kommun stod för 24,3 ohälsodagar jämfört med 35,8 för personer födda i Sverige. En siffra (24,3) som för övrigt var lägre än medeltalet för Sverige.

 

Tittar man på kommunen i helhet och jämförelsen med Blekinge och Sverige i synnerhet kan vi se att kvinnor i Sölvesborg tycks få dra ett extra stort lass då deras ohälsotal ligger på närmare 42 dagar per år. Till skillnad då mot Blekinges cirka 37 ohälsodagar i snitt per kvinna och Sveriges medeltal som ligger runt 34 dagar. Även här kan orsakerna vara många kring varför kvinnor överlag ligger högre än män. Mycket av det kan förklaras med att kvinnor jobbar inom infektionskänsligare områden samt att vi ännu har mycket kvar att jobba med när det kommer till jämställdheten då kvinnor, som vanligt, även får dra det tyngsta lasset med barn och hem.

 

 

I övrigt visar siffror från 2018 att befolkningsökningen i Sölvesborg låg på 1,8% vs medeltalet 3,8%. Något man ändå får se som en kraftig nedgång då man år 2013 låg strax över riksgenomsnittet. Men kanske man med en mer invandrarfientlig inställning tänker sig locka fler så kallade patrioter att vända sina flyttlass till kommunen. Då krävs det dock att man får bukt på arbetslösheten som låg 0,9% högre än medeltalet i landet. Men skam den som ger sig. Med fler homogent svenska invånare kanske man tänkt sig att även påverka det låga barnafödandet då den summerade fruktsamheten i Sölvesborg ligger på 1,67 barn per kvinna jämfört med 1,75 barn totalt i Sverige.

Den fråga som kvarstår är dock hur Sverigedemokraternas föreslagna 220 punktslista kommer att slå framöver där bland annat punkt 37 lyder “Initiativ ska tas från kommunen för att lägenhetsområdet i Falkvik ska göras om till bostadsrätter”. Detta utan vidare förklaring kring vad som eventuellt skulle hända med de hyresgäster som, om detta sker, kanske inte har råd eller möjlighet att köpa loss sina hyresrätter. Att man även vill sälja ut skola, barn- och äldreomsorg till riskkapitalister kan även det få mycket negativa konsekvenser för sölvesborgarna i stort. Men det får framtiden utvisa. Till syvende och sist ligger ju trots allt det största ansvaret för vad som kan komma att ske på hur rösterna fördelades vid valet.

Laddar kommentarer...