De dagsfärska nyheternas tidsålder – Vår tids största hot?

Ofta brukar vi på olika nätbaserade forum kritisera varandras oförmåga att hålla två bollar i luften samtidigt. Något som dessvärre gäller oss alla. Inte minst då på grund av att dagens sociala forum är baserade på snabba nyheter och kortvariga trender.

Om en dödsskjutning inträffat rasar man snabbt från ena sidan och kräver hårdare tag samt längre straff. Detta medan den andra försöker få den första att inse sambandet mellan kriminella gängs fördelar att kunna rekrytera på grund av utanförskap och sämre satsningar på, bland annat, problemområden.

När så ännu en vedervärdig dödsskjutning resulterade i en misstroendeförklaring mot Justitieminister, Morgan Johansson, kom så nästa snackis som ett brev på posten. Med samma förutsättningar och samma utgång. Antingen var man för eller så var man emot. Som sig bör, kanske jag bör tillägga. För det är inte på något vis några konstigheter i detta och heller inget jag själv invänder emot. Det är det som kallas demokrati.

Vad vi däremot aldrig hinner med eller tar oss möjlighet till är att diskutera alla dessa händelser på ett samlat och konstruktivt sätt. Inte då det snart ramlar in ytterligare någon händelse som upprör mer för stunden och snabbt förflyttar fokus till nästa “debatt” utan mål eller lösning. Debatter där det återigen kastas floskler från höger till vänster och vice versa. Allt för en kort stunds tillfredsställelse i de olika lägren.

Att vi även hamnat i något slags dödläge där inte heller upprördheten över politiska skandaler leder till förändringar i stort kan nog även det skyllas på dagens snabba nyhetsflöde. Hur ska man annars tolka att politiker som fuskat med bidrag och ersättningar eller missbrukat sitt förtroende fortfarande är verksamma? Jo, för att någon annan på andra sidan gjort detsamma. Snabbt och lätt faller även detta i glömska och man går vidare till nästa ämne på agendan. Den agenda som sätts av vad som nyligen inträffat och oftast då hur motståndarsidan ställer sig till det som hänt.

Det som slår mig mest i denna de dagsfärska nyheternas tidsålder är att klimathotet, som glädjande nog fick enormt mycket utrymme, nu tycks ha hamnat i skymundan. Igen. Även från de som red på denna våg och gärna ville se sig som mer ridderliga än andra. De som i inlägg efter inlägg hyllade klimataktivisten Greta Thunberg vare sig de befann sig i Sverige eller någon semesterort på sydligare breddgrader men som nu gått vidare till nästa viktiga mål. Som att det nu finns något viktigare än vår planets överlevnad.

Att vi tillåter så oerhört viktiga ämnen passera för att vi inte har tid att stanna upp och reflektera, diskutera eller debattera djupare och längre tid än så är tyvärr det jag ser som det största hotet mot vår existens. Inte klimathot eller kriminella uppgörelser. Inte vår tids nya bödel Försäkringskassan eller besparingar på bekostnad av en bra vård, skola och omsorg. Inte rasism eller annan extremism. Exempel på ämnen som upprör för stunden men som snabbt faller bort på grund av allas vår oförmåga att stanna upp och faktiskt hitta viljan till att lösa grundproblemen. Tillsammans!

Hur vi ska komma tillrätta med detta vet jag inte. Men jag vet i alla fall att dagens traditionella sociala plattformar omöjliggör utvecklande samtal och problemlösningar. Vilket var en av anledningarna till att spraca.se skapades som ett komplement. En plats som till skillnad mot andra inte tillåter anonyma konton vars vilja till saklig debatt ofta är än sämre än den vi själva besitter.

Laddar kommentarer...