Därför är beroende en allvarlig sjukdom

Orden kommer så självklart. Det är som om han aldrig velat något annat. Här finns en klarhet och en visshet – aldrig mer droger. Konsekvenserna är för stora, lidandet är för smärtsamt. Under de engagerade återfallspreventiva sessionerna och under de motiverande samtalen vet han precis vad som krävs och vad han behöver för att lyckas bli drogfri – den här gången ska det gå. Orden kommer så självklart. Det är som om han aldrig velat något annat.

Beroendesjukdom är en etablerad diagnos vars kriterier finns att finna i den internationella diagnoshandboken för psykiska sjukdomar DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders). DSM ges ut av den amerikanska organisationen APA (American Psychiatric association) vars arbete samlar psykiatriker och läkare över hela världen.

Den 1 november 2018 beräknade socialstyrelsen att det beviljades individuellt behovsprövade insatser inom öppenvården för vuxna med missbruk i 11 332 fall under året. Runt 6000 beviljades bistånd gällande boende i den öppna vården 2018 i samma kategori.

Den alkoholrelaterade dödligheten uppgår till runt två tusen 2018 visar socialstyrelsens statistik. Samtidigt som alkoholens effekter orsakar dödsfall och lidande så menar institutet för hälsa och välfärd att den vanligaste substansen gällande narkotika bland de missbrukare som söker vård – är opioider. Men blandmissbruket ökar och gränserna förskjuts allt mer. Klienterna i öppenvårdsinsatser blir allt yngre och de yngre blir bara fler. Trycket mot socialtjänsterna ute i kommunerna blir allt större. Insatserna och boendestödet har väntetid.

Men orden kom ju så självklart. Det var ju som om han inte velat något annat. Sen bara försvann han. Ingen visste vart. Hans mamma ringde boendet varje dag – orolig och uppgiven. Socialtjänsten satte press. Är han inte tillbaka inom en vecka skrivs han ut. Jag såg honom i centrum för någon vecka sedan. En liten figur som grävde i en papperskorg. Han slog bort blicken när vi möttes.

Sjukdomen river i hans kropp, skammen likaså.

  • Beroende

Laddar kommentarer...