Genom tecknande av medlemskap och skapande av medlemskonto hos spraca.se förbinder jag mig att följa och respektera nedanstående medlemsregler för att undvika uteslutning.
Uteslutning kan annars ske utan förvarning och utan rätt till återbetalning av medlemsavgiften.

Jag förbinder mig att uppge sanningsenliga uppgifter vid skapandet av mitt medlemskonto hos spraca.se.

Jag förbinder mig att stå som juridiskt ansvarig för mina egna ord.

Jag förbinder mig att inte ägna mig åt trakasserier, hot eller förespråkande av våld riktade mot enskilda personer eller grupper i samhället.

Jag förbinder mig att inte använda mig av ord som kan uppfattas som stötande, nedvärderande eller diskriminerande.

Jag förbinder mig att inte lämna ut någon annans personuppgifter såsom namn, hemadress, telefonnummer eller arbete.

Jag förbinder mig att inte sprida falsk information inom spraca.se.

Jag förbinder mig att inte uppmana eller uppmuntra till självmord eller annat självskadebeteende.

Jag förbinder mig att inte skicka upprepade meddelanden (spam) till medlemmar inom spraca.se.

Jag förbinder mig att inte lägga upp något som syftar till att få någon att köpa eller ingå avtal i några som helst kommersiella sammanhang.

Jag förbinder mig INTE till automatisk förnyelse av årsmedlemskap.

spraca.se informerar medlem en månad innan årsmedlemskap löper ut. Om årsmedlemskapet inte aktivt förnyas raderas medlemmens konto och all information kopplad till kontot 10 arbetsdagar efter förfallodatum.

spraca.se förbinder sig att inte spara medlemmars personuppgifter längre än 10 arbetsdagar efter avslutat årsmedlemskap.

spraca.se förbinder sig att inte dela vidare persondata till tredje part.

* Ångerrätt gäller inte denna tjänst, enligt Konsumentverkets regler.
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop