Oberoende journalistik

Hur oberoende är journalistiken idag?

Enligt rsf.org rankas Sverige som trea i världen, när det gäller pressfrihet. Detta hedervärda betyg betyder att journalister kan skriva fritt, utan risk för förföljelse och repressalier från makthavare.

Att kunna göra något är dock inte detsamma som att göra det i verkligheten. Det kan handla om självcensur p.g.a. drev i sociala medier med näthat och hot om våld, men också ens egna övertygelser som gör att rapporteringen vinklas åt förbestämt håll.

Blir det alltid oberoende journalistik om texter skapas åt mediebolag vars ägare har stort intresse av att privatisera offentlig verksamhet? Vad händer när kapitalstarka organisationer tar över tidningar för att i sken av nyhetsrapportering driva sin egen agenda med hjälp av likasinnade skribenter?

Självklart är det upp till konsumenten själv att vara kritisk till den information som levereras, men för gemene hen är det inte alltid lätt att veta vem som ägs av vem. I bruset av en allt snabbare rapportering är det enkelt att baka in desinformation och dolda agendor som förtäckta “nyheter”.

Vid sidan av kritiskt tänkande i vår konsumtion av nyheter och reportage bör vi också göra våra egna röster hörda, om sådant som rapporteras i etablerade medier. Vi behöver komplettera den ensidiga bilden som förmedlas av utomstående.

Hos oss på spraca.se har alla möjligheten att äga sina berättelser, och även ge röst åt dem som saknar den.

  • Nyhetsrapportering

Laddar kommentarer...