Ett ljus i mörkret

Ett ljus i mörkret

Första advent läser vi i våra kyrkor om ljuset i mörkret.

Något av det vackraste jag vet är tillit. Att helt och fullt lita på att någon finns där. Det är det den kristna tron bygger på. En religions doktriner måste förstås och förklaras men en gudsrelation kan bara upplevas.

”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.”

Hebreerbrevet 11:1

Jesus visade vägen genom att leva nära människor och Gud. Han var det ljus i mörkret som judarna väntade på men inte som de förväntade sig. De väntade någon som skulle befria folket och leda en revolution. Men Jesus föddes inte som kung och ville inte regera annat än deras hjärtan.

 

Där inom dem skulle en tillit växa fram, som ett ljus i mörkret.

 

Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.

Jesaja 9:6

 

Laddar kommentarer...