Vad hade de tyckt?

Han hette Bror och växte upp i en liten by i västra Sverige. På 1960-talet ombads han skriva ner sina minnen av byn 1895 och det gjorde han. Som svenskamerikan hade han lite att jämföra med.

Järnvägen kom till byn redan på 1870-talet och järnvägsstationen gjorde den lilla orten till något av en knutpunkt. Det fanns tre diversehandlare och två stora sädesmagasin där de fattiga fick sig tilldelat säd, som de sedan fick lämna till kvarnen för malning. Varför fick de inte mjöl direkt istället, frågar sig Bror i texten och det är ju en rimlig undran.

Tre skolor, två snickare varav den ene tillverkade möbler, två skomakare, en, oftast två slaktare och så vidare. Slakt på fredagar, på lördagen såldes köttet i Göteborg. Mjölk lämnades in i mejeriet, även det för vidare transport till storstaden.

Det låter verkligen som en helt annan värld. De som levde då, vad hade de tyckt om vår samtid?

 

Källa: Bror E Fasths nedtecknade minnen.

  • Gamla Sverige

Laddar kommentarer...