Nyodling

Nu ska mossen odlas upp, man ska göra skäl för nyodlingslånet. Året är 1932 och Henning tar de två äldre sönerna till hjälp, det är två år kvar tills min far ska födas. Sladdbarnet. Erland och Bertil är 11 och 12 år gamla, de sliter med de vuxna männen.

För att kunna lägga igen dikena och täckdika används något som kallas ski. Rör kan man inte använda, bottnen är för lös för att få en sammanhängande kanal för vattnet.

Ski tillverkas av långa raka aspar som klyvs och läggs i botten. En längd, tvärklossar, sedan en längd till. Det är ont om asp på Hennings marker men släkten i granngården har desto mer. Den växer på näset, längst ut mot sjön. Karlarna fäller 50 parlass asp, den läggs i högar i väntan på att sjön ska frysa. Enda sättet att få hem virket är över isen. Väl hemma klyvs virket med yxor och kilar.

Man hugger ut allt envirke som finns, riset behövs ju för att klä varje meter ski i dikena. I veckor drar Erland och Bertil enris fram till körvägen. Ett tråkigt jobb. Samma vinter körs 1000 lass lera och sprids ut på mossen. Ljung flåhackas bort.

Allt detta hårda slit, alla arbetstimmar. Kommunalordföranden avsynar och godkänner resultatet. Arbetet värderas till 250 kronor. Det är också den summan som efterskänks på Hennings nyodlingslån som totalt är 750 kronor.

Säga vad man vill om dessa bönder. De räds inte hårt arbete.

Källa: Erlands nedtecknade minnen

Flåhackan var mycket vanlig under 1800-talet, särskilt i samband med brännodlingsmetoden. Den kom till Sverige från England och Skottland och innebar att odlingsomårdets växtskikt skalades av med flåhackan, torkades och brändes varpå askan utspriddes i fältet och marken uppodlades. Metoden blev känd i Sverige i början av 1700-talet och fick lokalt fäste i Västergötland. Härifrån spreds den under 1810-talet närmast explosionsartat över Sverige med arbetsvandringar från Västergötland. Vid mitten av 1800-talet minskade bruket och den användes främst vid mossodling, där den nästan helt försvann framåt sekelskiftet 1900.[2]

Källa: Wikipedia

  • Bondesamhället
  • Dikning
  • Gamla Sverige
  • Mossodling
  • Nyodling
  • Ski

Laddar kommentarer...