I Skåneland

Han föds våren 1590 och döps till Nils. Hans efternamn har en dansk och en svensk version. Vi befinner oss i Skåne. Nils kommer att bli den förste gästgivaren i min morfars fars släkt. Han blir inte den siste.

Till varje gästgiveri hör ett jordbruk, alltså är Nils bonde. Han är också skogvaktare och kronolänsman. En upptagen man. När Nils blir 45 gifter han sig. Året är 1635 och bruden, Cecile, är 20. Tillsammans får de sju barn. En överlever inte. Lilla Karine blir inte ens ett år gammal. Året efter föds en ny liten dotter. Hon får heta Karine.

Så hur är då Nils vardag på gästgiveriet? För att gästgivarna ska kunna göra en rimlig vinst är de befriade från vissa skatter. De har också monopol på att utskänka öl, vin och sprit inom två mil från gästgiveriet.

Spriten bränner de ofta själva och man kan väl gissa att den flödar när människor från olika samhällsklasser och miljöer strålar samman på gästgiveriet. Här kan byborna träffa långväga resenärer och knyta nya bekantskaper. Säkerligen hör slagsmål och hög ljudvolym till vardagen för Nils. Förutom gästgiverierna finns gott om lönnkrogar som befallningsmän ska leta upp och anmäla.

Så småningom blir Nils gammal och det konstateras nu att han varit skogvaktare under både den danska och den svenska tiden. På gården bor inte bara Nils och Cecile utan även sonen Påhl och pigan Boel.

Dessutom bor där en vargeringskarl vid namn Per Jönsson. En vargeringskarl är en sorts reservsoldat som rycker in om den ordinarie soldaten inte kan. Ofta är vargeringskarlarna söner till de ordinarie soldaterna. Bönderna gillar det här systemet. Det innebär att de inte måste rycka in själva om de inte kan hitta en ny soldat tillräckligt snabbt.

Nils har blivit gammal, nu är hans son Påhl förordnad som gästgivare. Påhl har även bedömts tjänlig till knekt. Det stundar nya tider på gästgiveriet, nya tider på gården.

När Nils dör 1671 är han 81 år gammal. En aktningsvärd ålder även idag. Cecile överlever honom med nio år.

Nu är det Påhl som för arvet vidare. Han är gift och har en son som även han blir gästgivare.

 

Källa: Ragnar Odhnoffs Genealogiska samlingar, volym 33 och en sammanställning av urkunder gjord av Ilona Koos 2013

  • Gamla Sverige
  • Gästgiverier
  • Medeltiden

Laddar kommentarer...