Förändring

 Nu blommar de sista blommorna ut för i år. Allt går i frö för att nästa år blomma igen. Kanske överdådigare än i år. Det gamla dör och släpper fram det nya. Det är så vi som människor utvecklas. Vi har en bild av omvärlden eller ett bestämt tankemönster. Så möter vi en människa eller en uppgift som ställer vår uppfattning på ända. Antingen går vi då i försvar och sluter oss och i värsta fall går vi till anfall för att försvara vår ståndpunkt utan att ta in det nya. Det kan vara smärtsamt att få sin självbild eller världsbild förändrad och det skrämmer många av oss. Men det är så ny kunskap uppkommer. I brytpunkten mellan det gamla och det nya.

Så om vi istället för att vägra förändring tillåter att vår verklighetsuppfattning bryts sönder och dör kan den uppstå igen till en ny men rikare bild av verkligheten. Precis som blomman dör och dess frön ger fler och rikare blomning nästa år.

  • Jordnära
  • Kunskap
  • Utveckling

Laddar kommentarer...