Bruksarbetaren

Det är i slutet av 1800-talet han föds, Lars. Fadern är skomakare i det lilla samhället i södra Norrland. Modern tar hand om hemmet och de sju barnen.

Det finns ett bruk i närheten som har många anställda. I ungdomen står Lars kort och gott som bruksarbetare i kyrkböckerna. Längre fram preciseras det: han arbetar med tråddragning. Den här texten ska inte handla om hans yrke men mycket kort handlar det om att framställa klena metalltrådar.

Hur Lars relation till min mormorsmor Anna ser ut vet nog bara de två. Resultatet av förbindelsen blir min mormor Edit. Lars är aldrig involverad i hennes liv. I födelseboken i kyrkoarkivet nämns han inte. Där står bara Annas namn.

Tre år efter Edits födelse gifter han sig med Ida som kommer från ett annat litet samhälle i trakten. Precis som Anna tjänar Ida som piga innan hon gifter sig. Hennes arbetsgivare titulerar sig hemmansägare och handlande. Förutom Ida har han tre drängar anställda. Dessutom tycks hans egen mor och en annan äldre kvinna – kanske svärmodern – tillhöra hushållet. Ida har nog haft fullt upp.

I folkräkningen 1910 noteras för första gången ett barn hos Ida och Lars. Lilla Karin är född 1908. Vid en närmare granskning av husförhörslängderna syns en liten extra anteckning bredvid Karins namn: fosterdotter. Karins biologiska mor heter Sigrid. Fader okänd.

Varken Lars eller Ida blir gamla, men de får uppleva att Karin gifter sig och får barn. När de går bort med mindre än ett års mellanrum i mitten av 1940-talet tycks de ha lämnat det lilla samhället där Lars växte upp. Varför de flyttar kan vi bara spekulera om. Kanske bor Karin med familj i staden och de vill komma närmare henne?

I dödboken från lasarettet i staden står Idas dödsorsak på latin. Såvitt jag kan förstå handlar det om någon form av inre blödningar. När Lars går bort tio månader senare är dödboken mer lättbegriplig: Prostatacancer med metastaser. Idag hade kanske bådas liv kunnat räddas.

Så blev livet för min mormors far. Jag undrar hur mycket min mormor visste om honom?

  • Gamla Sverige
  • Industrialiseringen
  • Industrisamhället
  • Kvinnoliv

Laddar kommentarer...