Nybyggarliv

Tuve är släkt till släkten. Via Olena, morfars mormors syster. Hans historia ger en bild av hur emigranternas liv kunde bli, så jag återger den här i korthet.

Född i ett litet skånskt samhälle 1833, gifter sig med likaledes skånska Maria 1860. Tio år senare tar de sina fem barn med sig över havet till Amerika. (Vem vill inte ha ett bättre liv?) De bosätter sig i Sioux City och skaffar ett homestead, ett hemman, nära Komstad, South Dakota. Lagarna i Homestead Acts säger att federalt ägd mark som inte är bebyggd ska upplåtas åt nybyggare.

Men det finns tidningsartiklar. De hittas hos Tuves barnbarnsbarn Vernie Alice efter hennes död. Enligt dem blir Tuve först flodbåtsskeppare, båten går till North Dakota och Montana. (Sioux City ligger vid Missouri-floden). Enligt artiklarna är det först 1872 som Tuve ger upp flodbåtsjobbet och familjen flyttar till sitt homestead. I artiklarna står även att Tuve sett många indianstrider, att han utvecklat en omfattande handel med indianerna. Hos Vernie Alice hittas också en bunt brev från släkten hemma i Sverige. Det första är daterat 1871.

Tuves son Oscar berättar för sina barn att familjen bor i en ”soddy”, ett hus av grästorv och lera som är vanligt för nybyggare som inte har råd med timmer. Präriegräs är starkare än det gräs vi har i trädgården, det är inte så illa som det låter. Men huset är känsligt för regn, det kräver mycket underhåll.

Oscar berättar hur han som barn blir svårt sjuk i feber och halsont. Maria, hans mor, doppar en majskolv i fotogen och baddar i halsen på honom.

Nu är familjen bönder. Det går bra ibland, mindre bra andra gånger. Deras mark översvämmas så svårt en gång, att de måste bära bort vatten i hinkar. Andra gånger är torkan så svår att inget växer.

Tuve och Maria har åtta barn, alla överlever till vuxen ålder. När Maria dör i december 1916 tappar Tuve gnistan. Han dör drygt ett halvår senare i juli 1917 vid 83 års ålder.

 

 

 

Källor: Boken History of the Swedes that Settled Clay County, South Dakota av August Peterson

Minnen berättade av Tuves barnbarnsbarn Vernie Alice nedtecknade av en efterlevande

Tidningsartiklar om Tuve hittade hos Vernie Alice efter hennes död.

  • Emigranter
  • Emigrantliv
  • Gamla Sverige
  • Nybyggarliv

Laddar kommentarer...