Systemkollaps eller inte systemkollaps, det är frågan?

Efter att akut ha fått lov att åka in med ambulans vid två tillfällen på två veckor tidigare i år har jag definitivt kunnat konstatera att någon systemkollaps inte råder vid stadens sjukhus där jag bor. Inte heller har jag stött på någon av de sjuksköterskor eller läkare som ibland får oförtjänt mycket skit via inlägg på sociala medier. Eller, där vissa åtminstone verkar anstränga sig för att hitta och förmedla exempel på hur dåligt vården överlag fungerar. Allt för att sprida den världsbild de gärna vill få bekräftad, oavsett vad. Själv vill jag istället dela med mig av det jag sett och ser i form av en vård som är i världsklass och där jag vid fler tillfällen än ovan nämnda har bemötts på ett fantastiskt och proffsigt sätt av dedikerad personal.

Självklart är även jag medveten om att det finns brister och fel på många olika håll och då inte minst inom vården. Tro inget annat. Men att sprida en överdriven bild och samtidigt lägga till den alarmistiska termen systemkollaps är inget annat än förljuget och desinformerande. Inte minst om man tittar på definitionen av ordet kollaps, som kan stå för sammanbrott, hopfallande, katastrof med mera. Lägger man så till ordet system, som bland annat står för en ordnad eller sammanhängande helhet, struktur eller organisation så skulle alltså ordet systemkollaps kunna betyda strukturell katastrof eller organisatoriskt sammanbrott.

Riktigt vad användarna av denna mörka term är ute efter att beskriva är svårt att veta. Eller, vi som inte riktigt ser den bild de försöker måla upp kan ju faktiskt ana oss till vad som ligger bakom det myckna användandet av dessa två sammankopplade ord, system och kollaps. Visste du förresten att systemkollaps inte ens existerar i svenska akademiens ordlista? Nu vet du!

Så, om vi nu hade haft det de påstår att vi har utefter de exempel jag drog tidigare så borde detta innebära att regeringen hade utlyst nationellt nödläge eller att vi står inför randen av en nationell katastrof. Gör vi det? Nej, självklart inte! Inte ens om vi byter ämne och talar om de uppmärksammade dödsskjutningarna. För även dessa vill ju kollapsalarmisterna använda som ett tecken på systemkollaps. Men inte ett ljud om de mellan 1200 och 1500 självmorden per år som konstant legat på dessa nivåer i decennier. Fast dom kan ju inte kopplas till vare sig invandring eller kriminalitet så det är väl en anledning till att de inte betecknas som ett fallerande eller en systemkollaps i dessa individers värld.

Drar vi det ytterligare en aning längre och lite högt uppskattar att så många som 150 personer skulle skjutas ihjäl i kriminella uppgörelser år 2019 så skulle det innebära att förra årets 325 trafikdödade skulle betecknas som ett vägtrafikkaos av sällan skådat slag och ingen skulle ens våga sig ut på vägarna. Inte om samma språk eller uppfattning skulle användas som beskrivning i den form som används i fallet med dödsskjutningarna. Så, varför görs inte det? Varför gapar man inte lika högt när det gäller trafikdöd, självmord eller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång? De flesta av oss vet nog svaret på de frågorna. Det passar inte agendan. Den agenda som helst söker en syndabock av annat ursprung. Den smygrasistiska agendan. Jag kan då inte tolka det på annat sätt. Men en sak vet jag. Någon systemkollaps har vi verkligen inte. Vare sig i Sverige eller svenska akademiens ordlista!

  • Läkare
  • Sjukhus
  • Sjuksköterskor
  • Systemkollaps

Laddar kommentarer...