Sverigedemokraterna och biblioteken

“Däremot anser vi inte att gruppen personer med annat modersmål än svenska utöver de nationella minoritetsspråken bör vara en prioritet för det svenska biblioteksväsendet.”

Känns texten ovanför bekant? Ja, är du insatt i den senaste tidens rabalder och skriverier kring SD:s inlämnade motion angående biblioteken så har du delvis gissat rätt. Men faktum är att detta utdrag är saxat ur en till stora delar snarlik motion som lämnades in redan år 2016/17. Med samme Aron Emilsson som en av upphovsmakarna. Något jag inte kan dra mig till minnes väckte lika stort intresse då som nu. (Länkar till de båda motionerna hittar du längst ner)

Att diskussionerna nu går heta är precis som det ska vara. Inte minst då detta bara är en liten försmak av den nyordning man från partiets sida försöker forma och styra. För vem minns väl inte SD:s Steven Jörsäter som i oktober i år försökte stoppa ett författarsamtal på Täby bibliotek med Moa-Lina Olbers Croall. Ett samtal som handlade om normer och HBTQ-frågor och som Jörsäter uttryckt sitt ogillande inför med motiveringen att det skulle vara “destruktivt”.

SD:s Lars Nyström i Skurup passade samma månad på att vara kritisk till barnboken med namnet “Bosse & Bella och trumpna Donald”. Motiveringen var att den nya pojken på förskolan i boken hade tydliga kopplingar till USA:s president. Något han ville ha svar på i en interpellation om den kunde anses vara lämplig.

Utöver detta har det ju även visat sig att SD i Sölvesborg “…vill göra bibliotek till kulturell ödemark”, som man uttryckte det i Sydöstrans artikel den 20 maj tidigare i år http://www.sydostran.se/insandare/sd-vill-gora-bibliotek-till-kulturell-odemark/.

Likväl som att SD i Hörby i november förra året fick igenom en budget som skulle spara in på modersmålsundervisning, kulturskola och bibliotek för år 2019.

Exemplen är många och det råder inga tvivel om att biblioteken, som en kunskapsbank för alla, utsätts för både besparingar och försök till påverkan utifrån. Ju mer man från vissa håll kan begränsa eller inskränka utbudet av förkovrande desto lättare blir det att styra människor. Av den anledningen är det också viktigare än någonsin att värna Bibliotekslagen som i paragraf två under punkten “Ändamål” säger;

2 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Obs! Här nedan har du de utlovade motionerna. Läs och jämför gärna!

Motion 2016/17 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H4022208

Motion 2019/20 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bibliotek-i-tradition-och-fornyelse_H702338

Laddar kommentarer...