Färre fakekonton bland företrädare för Vänsterpartiet.

Det är tydligt att förekomsten av fakekonton hos våra politiska företrädares följare är ett ämne som dragit till sig både intresse och läsare. Åtminstone de två första inlägg i denna ständigt pågående debatt som tillägnades Moderater och Sverigedemokrater. Vilka du hittar länkar till här 👇

https://spraca.se/bildning/moderata-foretradares-foljare-over-30-fakekonton/

https://spraca.se/bildning/trenden-med-fakekonton-fortsatter-med-sd/

Till att börja med vill jag nämna att det efter de två första inläggen ställts frågor kring hur säker eller säkra de sökmotorer som finns tillgängliga egentligen är. Med all rätt. Någon exakt vetenskapligt säker metod är det inte. Men vad de söker av är alltifrån inaktiva konton, profillösa konton som sällan eller aldrig aktivt skriver själva, skräppostkorrelerade signaler och de som använder sig av någon annans profilbild, för att bara nämna några.

Det betyder med andra ord att orsakerna kan vara många till varför det ser ut som det gör hos olika företrädare. Inaktiva konton kan ju som du säkert förstår stå för någon som tröttnat på politik, glömt lösenord eller helt enkelt startat ett antal trollkonton som bara används i specifika sammanhang. Som exempelvis inför ett val. Något partiet Alternativ för Sverige sannolikt ägnat sig åt då de svämmat över sociala medier just i samband med valet 2018 likväl som EU-valet 2019.

Men, låt oss nu återgå till rubrikens innehåll. Den som sa att det var färre fakekonton hos Vänsterpartiets företrädare. Om det finns anledning att jubla åt 6% mindre förekomst än hos de sju undersökta moderaterna och 9% mindre än hos de sju sverigedemokraterna vet jag inte. Men så här såg det ut hos de sju utvalda vänsterpartisterna och vad sökmotorn Spark Toro bedömer som fakekonton. Länk till sökmotorn har du här https://sparktoro.com/tools/fake-followers-audit.

Jonas Sjöstedt, Partiledare, följs av 60,7%.

Ali Esbati, Riksdagsledamot, 35,8%.

Ulla Andersson, Ekonomisk politisk talesperson, 31,5%.

Malin Björk, EU-parlamentariker, 23,8%.

Linda Snecker, Rättspolitisk talesperson, 23,4%.

Daniel Bernmar, Oppositionsråd i Göteborgs kommun, 22,6%.

Håkan Svenneling, Utrikespolitisk talesperson, 15,6%.

För att göra lite andra jämförelser tog jag mig friheten att kolla in mina egna följare och för skojs skull även de två journalisterna Niklas Svensson, på Expressen, och Ulf Kristofferson på TV4. Nöjt kunde jag då konstatera att jag själv “bara” har 8% följare som faller under kriteriet fakekonton. Detta medan Niklas Svensson63,1% med råge slog Ulf Kristofferson som hamnade på 44,5%.

Så, vad säger oss då detta ständigt pågående dilemma så här långt? Går det att göra något för att förändra eller påverka det hela? Svaret är kort och gott, Nej! Så länge de ansvariga inte ser någon vinning i att ändra premisserna för registrering så lär problemet med fakekonton, trollkonton och möjligheten till att skapa multipla konton fortgå. Ett problem vi på spraca.se som första punkt valde att undanröja.

Laddar kommentarer...