Bakom rubrikerna – En liten inblick i Borås Tidnings verksamhet.

Min fascination för journalism och dess yrkeskår har alltid varit stor. Detta då jag anser att de utför ett oerhört viktigt arbete. Vad man sällan får höra är dock vad som händer bakom rubrikerna. Innan löpsedlar och färdigskrivna artiklar är ett faktum. När bara läsarnas reaktioner blir det betyg som beskriver helheten. Uteblir de hårda orden i kommentarsfält eller mejl är allt gott. Om inte, trillar det som hos flertalet andra redaktioner in mindre trevliga omdömen även till Borås Tidning.

Under mitt samtal med redaktionschefen Carl Lind berättade han att man pratar betydligt mer säkerhetsfrågor än för fem år sedan och att man inför publicering av känsligare karaktär vidtar åtgärder om det bedöms finnas en hotbild. Glädjande nog tyckte han ändå inte att just hot och hat mot tidningen och dess medarbetare ökat. Trots att man i september 2019 hade en incident där en sprängladdning detonerade i ett trapphus i anslutning till tidningen. En händelse du kan läsa mer om här http://www.bt.se/nyheter/fonster-krossat-pa-bt-huset-ny-kraftig-small/.

En annan oroväckande punkt Carl Lind berörde var att han, utan att ha någon fakta annat än en självupplevd känsla, märkt av en större skepsis rent allmänt när han talat om att han jobbar som journalist. Något fler inom samma kår jag haft kontakt med bekräftat. En indikation på att något förändrats och då inte minst på grund av desinformerande krafter som jobbar för att misstänkliggöra traditionell media.

För att bemöta detta nämnde Carl Lind att man ständigt jobbar hårt för att bli ännu bättre i en redan tuff bransch. Bland annat genom att diskutera mycket kring trovärdighet och noggrannheten i att återge en korrekt helhetsbild. Trots detta upplevde han en frustration kring att så många ändå tror att tidningen har en agenda som styr innehållet likväl som att de också får kritik för låsta artiklar. Vilket i sig kan tyckas underligt då en tidning, precis som alla företag, måste tjäna pengar för att överleva. Samtidigt betonade Carl Lind att det i deras fall inte handlar om att göra stora vinster utan att vikten ligger vid att leverera ett heltäckande innehåll med kvalitet.

Under mitt besök, från receptionist till några av de 47 medarbetarna, möttes jag av en skön atmosfär. Kanske avspeglade den känslan de regelbundna samtal och uppföljning man har med sin personal. Intrycket var att det var en välmående organisation som värnar om en god arbetsmiljö. Samtidigt som man självklart har högt ställda krav på sin redaktion, enligt Carl Lind.

En redaktion som inleder med ett möte på morgonen för att diskutera inkomna tips och andra aktuella händelser inför kvällens upplaga. En upplaga som även rymmer en stor frihet att från medarbetares håll komma med uppslag och idéer och där vissa jobbar med specialområden som granskningar av olika slag samt bevakning av politiken i kommunen, för att nämna några.

Tjugo i elva samma kväll läggs så sista pusselbiten på plats och papperstidningen går i tryck i Viared, en knapp mil utanför Borås. Mindre än fyra timmar senare börjar så utdelningen av en av flertalet tidningar i landet som förmedlar nyheter med oftast grundligt genomarbetat innehåll. En nog så viktig detalj i tider där andra aktörer inte är lika nogräknade i sin rapportering. 

Laddar kommentarer...