Mest kommenterade

Springnota

1

SPRINGNOTA Våra kommuner och den offentliga sektorn blöder, nedskärningar inom skola vård och omsorg, välfärden urholkas. Folks ilska och oro växer. Det är begripligt. En…

Spårlöst förbi

1

I ensamhet längs parkens sandgångar Faller löven som tårar från trädens grenar Efter mig syns inga fotspår